GDV ve sportu

GDV přístroje dokáží spolehlivě a rychle analyzovat a zhodnotit energetický potenciál (energy potential) a úroveň stresu (stress level) sportovců. Zachycené obrazy všech deseti prstů poskytují detailní informace o psychosomatickém a fyziologickém stavu dané osoby.

 GDV ve sportu  GDV ve sportu

Mnohaletý vývoj GDV a opakovaná měření vrcholových sportovců - např. reprezentantů Ruské federace (lyžování, hokej, krasobruslení, atletika, biathlon a další sporty), USA a dalších zemí - potvrdila přímou úměru výsledků měření k jejich výkonům dosažených při soutěžních utkáních.

GDV přístroje s vysokou přesností změří, jak velká je pravděpodobnost k vítězství či umístění na předních místech každého sportovce.

Metoda GDV také dokáže odhalit přetrénovanost sportovců a včas korigovat jeho tréninkový program.

Pokud je u měřené osoby zjištěn vyšší stresový index, je možné se včas zaměřit na zlepšení jeho emocionálního rozpoložení (např. použitím relaxační, autosugestivní nebo jiné techniky) a tím dosáhnout lepšího vyladění jeho psychické vyváženosti, odolnosti vůči stresu a celkové sportovní formy.

Jak už bylo zmíněno dříve, přístroje GDV jsou stále častěji využívány olympijskými týmy a špičkovými sportovní kluby.

GDV analýzu je možné použít u individuálních i týmových sportů.